Format SK Bendahara BOS Terbaru

Sergur.id - Berikut ini admin share mengenai Format SK Bendahara BOS Terbaru

Berikut admin share mengenai contoh format SK Bendahara BOS SD/MI/SDIT, SMP/MTs,  :PEMERINTAH KABUPATEN KOTA/KAB ……..
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD DIKPORA KECAMATAN …..
SD NEGERI ………………………………………………..
Jl. Prof. Dr. ………………………………………. kode pos 52473KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI …
                                                Nomor : 800/     / SDN /2019                                                     

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
                                               
Menimbang:
a. Bahwa untuk kelancaran tugas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri  Kec. ... Kota ... maka dipandang Perlu mengangkat seorang bendahara
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan Memenuhi syarat untuk diangkat menjadi bendahara BOS pada SD Negeri  Kec. ... Kota ...
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala SD Negeri  Kec. ... Kota ...


Mengingat : 
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan danTanggung jawab Keuangan Negara

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama :       Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 Mengangkat :
                        Nama                                     : ...
                        Tempat, Tanggal Lahir        : ..., ...
                        NIP                                         : ...
                        Pangkat/Golongan              : Penata Tk 1 III/d

                      Menjadi Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri  Kec. ... Kota ...

Kedua :          Mengangkat Pengelola dana BOS SD Negeri  Kec. ... Kota ... sebagaimana terlampir

Ketiga :          Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
                                                                                                           
                                                                                                Ditetapkan     : di ...
                                                                                                Tanggal         : 01 Juli 2019

                                                                                                Kepala Sekolah,                                                                                                ……………………………….
                                                                                                NIP. …………………………
Demikian artikel sergur.id terkait dengan format SK Bendahara BOS Terbaru