Pranata Acara dalam bahasa jawa (basa krama inggil).

Berikut ini admin share mengenai cara membawakan suatu acara atau sering disebut dengan Pranata Acara dalam bahasa jawa (krama inggil).

Assalamu’alaikum wr. wb.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

1. Dhumateng Kepala Desa ................. lan perangkat desa ingkang kawula hormati
2. Dumateng poro kiyai, poro ustad, alim ulama lan sepuh bilih sepuh ingkang tansah kawulo hormati, 

Kaping sepisan monggo kito sedaya sesarengan muji syukur dhumateng Allah Swt, kanti waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan sami saged kempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah SWT minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin.

Salawat ugi salam kito sedaya ngaturaken dumatheng Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin.

Hadirin-Hadirot ingkang tansah kawulo mulyaaken.
Monggo adicoro pengetan ............. kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah.

Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan.
Adicoro ingkang kaping kalih sambutan-sambutan.
Adicoro ingkang kaping tiga penutup kanti do’a.
Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken

Monggo sesarengan acara kito bikak mawi waosan ummul Kitab :
لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في هذا المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة ……
Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih inggih puniko sambutan -sambutan.
Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani ................... ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal lan papan kito aturaken.
Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal lan papan kito aturaken.

*untuk sambutan menyesuaikan acara yang diselenggarakan.

Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh
Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat, saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten
.
Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq
Wassalamu’alaikum Wr Wb.


Demikian sedikit coretan mengenai Pranata Acara dalam bahasa jawa (basa krama inggil).
untuk melihat contoh mengenai Sambutan tuan rumah dalam sebuah acara menggunakan bahasa jawa krama klik disini.

0 Response to "Pranata Acara dalam bahasa jawa (basa krama inggil)."

Post a Comment

TERIMA KASIH ATAS KOMENTARNYA.

Perhatian !!!
1. No link (baik live link maupun link tidak aktif);
2. Dilarang berkomentar yang tidak sesuai dengan norma, karena ini adalah
blog pendidikan;
3. Dilarang berkomentar dengan huruf kapital semua;
4. Yang tidak mematuhi, mohon maaf komentar akan dihapus.